Ako je na tom vaša elektroinštalácia? Súčasné verzus staršie bezpečnostné nároky

Je pomerne logické, že súčasná elektroinštalácia v byte a jej moderné požiadavky sa oproti tým starším (cca 25 rokov) líšia. Z tohto hľadiska je doporučená odborná revízia už len z princípu odstránenia možných rizík súvisiacich s možným skratom, vznikom požiaru či nefunkčnosti spotrebičov.Predlžovačka, elektrická zásuvka.jpg
Pochopiteľne súčasné normy a požiadavky elektroinštalácií sú stále prísnejšie, nakoľko sa rozšírili a modernizovali formy spotrebičov, avšak najmä vzniká ich častejšie a pravidelnejšie využívanie. Elektronických produktov, na ktoré sme prakticky pravidelne odkázaní stále pribúda, čo je síce v poriadku a robia náš život komfortnejším, no rovnako treba hľadieť na bezpečnosť systému ich napájania. Konkrétnejšie na stav obvodov, respektíve celkovej elektroinštalácie a na to, v akej sa nachádza forme a fakt, do akej miery z hľadiska bezpečia a funkčnosti vyhovuje dnešným nárokom.
Zásadný rozdiel vzniká už len v prípade samotných vodičov a materiálu, z ktorého sú vyrobené. Pred vyše 25-timi rokmi bol populárny hliník, pričom tento materiál je dnes už v spojitosti s bezpečnou prevádzkou obvodov zakázaný. Nespĺňa súčasné normy a teda je ľahko poškoditeľný, čím dokáže vznikať prehriate a možný požiar.
Aj napriek tomu bol v minulej ére hliník v danom smere populárnou voľbou. Predstavoval cenovo prístupné riešenie a je pravda, že na vtedajšiu technológiu postačoval. To už ale neplatí dnes, kedy je v bežnej prevádzke napr. automatická práčka, mikrovlnka, umývačka riadu,… vymoženosti, ktoré neexistovali v 20. storočí.Drôt, elektrina.jpg
Pre dnešné dni je typické, že sú v elektrickom obvode pravidelne zapojené viaceré spotrebiče, čím vzrastá spotreba energií, ale najmä priemerný príkon na jeden byt.

  • Teda väčšie množstvo elektriny na jednu domácnosť, čo samozrejme symbolizuje nutnosť kvalitnejšej elektroinštalácie a obvodov.